پالایشگاه دوم پارس جنوبی

کارفرما: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC)

 

حوزه فعالیت: خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک پالایشگاه دوم پارس جنوبی

 

وضعیت: در حال انجام